PLC Mitsubishi FX1N FX1N-60MT- Điện ?p nguồn cung cấp: 12-24VDC hoặc 100/230VAC- Bộ nhớ chương tr?nh: 8000 bước- Kết nối truyền th?ng: cung cấp chuẩn kết nối RS422, c? thể giao tiếp theo chuẩn RS485/RS232 th?ng qua board mở rộng.- Bộ đếm tốc độ cao: 6 ch?n max 60Khz 1 phase, 2 ch?n max 30Khz 2 phases.- Loại ng? ra: Relay, Transistor- Ph?t xung tốc độ cao: 2 ch?n ph?t xung max 100khz- Tổng I/O: 14,24,40,60 I/O- C? thể mở rộng l?n tới 132 I/O th?ng qua module- C? thể mở rộng tối đa l?n tới 2 module chức năng